– 1980 Books
banner-topbar
Điểm sách

UNBRANDING - XÂY DỰNG THƯƠNG HIỆU BỀN VỮNG TỪ TRẢI NGHIỆM KHÁCH HÀNG

UNBRANDING - XÂY DỰNG THƯƠNG HIỆU BỀN VỮNG TỪ TRẢI NGHIỆM KHÁCH HÀNG

UNBRANDING - XÂY DỰNG THƯƠNG HIỆU BỀN VỮNG TỪ TRẢI NGHIỆM KHÁCH HÀNG"

Xây dựng thương hiệu không phải là một bộ phận hoặc một chiến dịch, thực tế, việc xây dựng thương hiệu hoàn toàn không nằm trong tay bạn. Thương hiệu của bạn bè thuộc về khách hàng của bạn. Với "Unbranding - xây dựng thương hiệu bền vững từ trải nghiệm khách hàng", bạn sẽ hiểu thêm về các công ty lớn nhỏ từng thành công hoặc không thành công trong việc điều hướng sự đột phá và thay đổi, từ đó rút ra những bài học hành động khả thi có thể áp dụng vào hành trình tạo dựng thương hiệu của mình.

Các tác giả đã chắt lọc các yếu tố tạo nên lòng trung thành dành cho một thương hiệu, những yếu tố giúp bạn đảm bảo sự lớn mạnh của doanh nghiệp đối mặt với gián đoạn đổi mới và những yếu tố này giúp bạn đảm bảo sự lớn mạnh của doanh nghiệp khi đối mặt với gián đoạn. Những yếu tố này khi nhận được sự quan tâm và quyết định của bạn sẽ mở lối thành công.

Trong cuốn sách này, ta sẽ cùng xem xét "100 bài học về thương hiệu trong thời đại phá vỡ", được đúc rút từ hàng ngàn nghiên cứu thực tiễn về thương hiệu đã được khảo sát và nghiên cứu. Về mọi lĩnh vực, từ thay đổi tại nơi làm việc đến giá trị của những công cụ mới xuất hiện và cách những biến đổi, đặc biệt là biến đổi với tốc độ nhanh chóng mặt, có thể gây khó khăn cho bạn. Bản năng bảo vệ bản thân có thể khiến ta không tiếp cận được với nội dung thông tin, đổ lỗi cho công nghệ thay vì tán dương nó, tập trung vào thay đổi tổng thể thay vì tạo ra những cải tiến thực sự cho các hoạt động triển khai và giá trị cốt lõi của mình.

Chúng ta sẽ cùng chống lại bản năng đó và coi đổi mới là một cơ hội. Ta sẽ nghiên cứu các công ty lớn nhỏ từng thành công hoặc không thành công trong việc điều hướng sự đột phá và thay đổi, từ đó rút ra những bài học hành động khả thi có thể áp dụng vào hành trình tạo dựng thương hiệu của mình.

----------------------------------
#1980Books
#Sách_Kỹ_năng_kinh_doanh_thực_chiến

Đang xem: UNBRANDING - XÂY DỰNG THƯƠNG HIỆU BỀN VỮNG TỪ TRẢI NGHIỆM KHÁCH HÀNG

0 sản phẩm
0₫
Xem chi tiết
0 sản phẩm
0₫
Đóng