– 1980 Books
banner-topbar
Tin tức

Drawdown - Cuốn sách phi lợi nhuận vì môi trường lọt vào đề cử Đơn vị tiên phong có đóng góp cho cộng đồng của WeChoice Awards 2019

Drawdown - Cuốn sách phi lợi nhuận vì môi trường lọt vào đề cử Đơn vị tiên phong có đóng góp cho cộng đồng của WeChoice Awards 2019

Drawdown Việt Nam là một dự án phi lợi nhuận, hoạt động trong lĩnh vực môi trường, tuyên truyền và thực hiện các giải pháp ứng phó và đảo ngược quá trình biến đổi khí hậu, nhằm nâng cao nhận thức, đem lại giải pháp thực tiễn có thể áp dụng tại Việt Nam tới với các đơn vị, doanh nghiệp hoạt động vì môi trường.

Drawdown Việt Nam nằm trong nỗ lực đưa những nghiên cứu từ đội ngũ Drawdown thế giới đến với một trong những quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của biến đổi khí hậu. Được thành lập từ 2014, dự án Drawdown ra đời từ ý tưởng của nhà môi trường học Paul Hawken, nhằm đo lường và mô hình hóa các giải pháp thực chất nhất để ngăn chặn quá trình nóng lên toàn cầu và công bố những phát hiện đó với thế giới. 

Drawdown quy tụ hơn 200 chuyên gia quốc tế, nhà nghiên cứu trên các lĩnh vực khí hậu, phát triển bền vững, học thuật và kinh doanh. Kết quả nghiên cứu và thử nghiệm thực tế kèm với các số liệu khoa học được tập hợp lại trong cuốn sách Drawdown: The Most Comprehensive Plan Ever Proposed to Reverse Global Warming (xuất bản ở Việt Nam dưới tên gọi: Drawdown - 99 Giải Pháp Ngăn Chặn Thảm Họa Từ Biến Đổi Khí Hậu).

Các đơn vị tiên phong có đóng góp bền vững cho xã hội trong năm 2019 - Ảnh 8.
Các đơn vị tiên phong có đóng góp bền vững cho xã hội trong năm 2019 - Ảnh 8.
 

Drawdown Việt Nam – Dự án Sách vì môi trường mang đến nhiều kiến thức và bài học cho các đơn vị, doanh nghiệp, đơn vị, các nhà hoạt động môi trường. 

Drawdown Việt Nam đồng hành cùng dự án Drawdown thế giới xuất bản các Nghiên cứu Khoa học, với trọng tâm là cuốn sách trình bày các giải pháp ứng phó và đảo ngược quá trình biến đổi khí hậu. Các giải pháp không chỉ giải quyết vấn đề rác thải hay cây xanh, mà hình thành một mạng lưới tổng thể, can thiệp vào mọi lĩnh vực đời sống. Những nghiên cứu này đã và đang trực tiếp được áp dụng trên thế giới. 

Thông qua cuốn sách, Drawdown Việt Nam mong muốn đem lại những giải pháp thiết thực và hữu ích dành cho các đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức, các nhà hoạt động về môi trường tại Việt Nam. Các giải pháp tiêu biểu được đưa ra bao gồm đa lĩnh vực và cấp thiết với thực tế tại Việt Nam: Năng lượng, Nông Lâm nghiệp, Dân số, Rác thải, Đất đai và Canh tác, …

Toàn bộ số tiền thu được từ cuốn sách Drawdown - 99 Giải Pháp Ngăn Chặn Thảm Họa Từ Biến Đổi Khí Hậu, sau khi trang trải các chi phí in ấn, sẽ được sử dụng để duy trì các hoạt động bảo vệ môi trường của dự án Drawdown cũng như các tổ chức có cùng mục đích nhằm ủng hộ các hoạt động trồng cây, ngăn ngừa rác thải nhựa, làm sạch biển,...

 

Nguồn: Kenh14.vn


Đang xem: Drawdown - Cuốn sách phi lợi nhuận vì môi trường lọt vào đề cử Đơn vị tiên phong có đóng góp cho cộng đồng của WeChoice Awards 2019

0 sản phẩm
0₫
Xem chi tiết
0 sản phẩm
0₫
Đóng