Sách kinh doanh bán chạy

Sắp xếp theo:

ĂN NÓI THUYẾT PHỤC HẠ GỤC ĐỐI PHƯƠNG

Fred & Anna KenDall

139,000₫

125,000₫

10%
Chọn mua

by Đại học Kinh tế Quốc dân

Branding 4.0

Piyachart Isarabhakdee

189,000₫

141,750₫

25%
Chọn mua

by Lao động

Chiến lược phát triển nhân viên

Debra Covey

139,000₫

125,000₫

10%
Chọn mua

by Đại học Kinh tế Quốc dân

Doanh nghiệp 4.0

Dan Schawbel

159,000₫

119,250₫

25%
Chọn mua

by Lao động

Khởi nghiệp 4.0

Dorie Clark

139,000₫

104,250₫

25%
Chọn mua

by Lao động

Khởi nghiệp kinh doanh thời 4.0

Josh MacDonald

139,000₫

104,250₫

25%
Chọn mua

by Lao động

KINH DOANH ONLINE

Jonathan P. Allen

149,000₫

134,000₫

10%
Chọn mua

by Công Thương

LẬP KẾ HOẠCH QUẢN LÝ TÀI CHÍNH CÁ NHÂN

Kristy Shen & Bryce Leung

158,000₫

142,000₫

10%
Chọn mua

by Đại học Kinh tế Quốc dân

MARKETING CHO STARTUP

Simona Covel

149,000₫

134,000₫

10%
Chọn mua

by Đại học Kinh tế Quốc dân

MBA trong quản lý kinh doanh

Julian Birkinshaw và Ken Mark

119,000₫

89,250₫

25%
Chọn mua

by Lao động

QUẢN LÝ CHUYÊN NGHIỆP

Dottie Schindlinger và Brian Stafford

119,000₫

107,000₫

10%
Chọn mua

by Lao động