Sách kỹ năng bán chạy

Sắp xếp theo:

ĂN NÓI THUYẾT PHỤC HẠ GỤC ĐỐI PHƯƠNG

Fred & Anna KenDall

139,000₫

125,000₫

10%
Chọn mua

by Đại học Kinh tế Quốc dân

Biến công việc thành đam mê

Bruce Daisley

149,000₫

134,000₫

10%
Chọn mua

by Công Thương

KANBAN - Quản lý công việc hiệu quả

Dominica DeGrandis

158,000₫

142,000₫

10%
Chọn mua

by Công Thương

Khởi nghiệp thành công từ nhà đầu tư mạo hiểm

Tim Drapper

179,000₫

161,000₫

10%
Chọn mua

by Đại học Kinh tế Quốc dân

KINH DOANH ONLINE

Jonathan P. Allen

149,000₫

134,000₫

10%
Chọn mua

by Công Thương

Kỹ năng lập kế hoạch hiệu quả

Shibamoto Hidenori

110,000₫

82,500₫

25%
Chọn mua

by Thế giới

KỸ NĂNG QUẢN LÝ HIỆU SUẤT CÔNG VIỆC CỦA NGƯỜI NHẬT

Masataka Urabe

119,000₫

107,000₫

10%
Chọn mua

by Đại học Kinh tế Quốc dân

KỸ NĂNG QUẢN LÝ TÀI CHÍNH CÁ NHÂN TRONG 30 NGÀY

Ashley Feinstein Gerstley

119,000₫

107,000₫

10%
Chọn mua

by Công Thương

Kỹ năng tư duy logic

Shibamoto Hidenori

110,000₫

82,500₫

25%
Chọn mua

by Lao động

Kỹ năng viết báo cáo hiệu quả

Kashiwagi Yoshiki

119,000₫

89,250₫

25%
Chọn mua

by Đại học Kinh tế Quốc dân

LẬP KẾ HOẠCH QUẢN LÝ TÀI CHÍNH CÁ NHÂN

Kristy Shen & Bryce Leung

158,000₫

142,000₫

10%
Chọn mua

by Đại học Kinh tế Quốc dân