Nguồn ảnh: Phim I feel you linger in the air

Thông tin tác phẩm

Kích thước: 13 x 20.5cm
Số trang: 432

Bookmark in 2 mặt
Giấy Ivory 300 bồi 2 lớp.

Postcard in 2 mặt
Giấy Ivory 300 bồi 2 lớp, có in chữ ký và lời nhắn gửi của tác giả Violet Rain.

Bản đọc thử

ĐẶT SÁCH NGAY

68688886886