Vận chuyển, giao nhận – 1980 Books
banner-topbar

Vận chuyển, giao nhận

1. Cước phí giao nhận ở xa  

- Cước phí chuyển: được tính dựa trên giá trị từng đơn hàng

- Nếu đơn hàng của quí khách cần phải chuyển đi bằng những chuyến hàng khác nhau hoặc phải chuyển đi nhiều lần, cước phí chuyển toàn bộ đơn hàng của quí khách sẽ được tính một (01) lần tại thời điểm chuyển hàng đầu tiên.  

2. Trách nhiệm với hàng hóa vận chuyển  

- Quí khách có trách nhiệm kiểm tra hàng hóa khi nhận hàng. Khi phát hiện sách bị mốc, rách, cũ, thì ký xác nhận tình trạng hàng hóa với Nhân viên giao nhận và thông báo ngay cho Bộ phận chăm sóc khách hàng  

- Sau khi quí khách đã ký nhận hàng mà không ghi chú hoặc có ý kiến về hàng hóa. Chúng tôi không có trách nhiệm với những yêu cầu đổi trả vì rách, mốc, cũ,… từ quý khách sau này.  

0 sản phẩm
0₫
Xem chi tiết
0 sản phẩm
0₫
Đóng