Tất cả sản phẩm

Sắp xếp theo:

Quản lý chuyên nghiệp

Dottie Schindlinger

119₫

89₫

25%
Chọn mua

by Lao động

CÔNG PHÁ NGỮ VĂN

Nguyễn Thị Thủy Anh

119,000₫

89,250₫

25%
Chọn mua

by Dân trí

GIẢI MÃ MÔN TOÁN

Trần Công Diêu

199,000₫

149,250₫

25%
Chọn mua

by Dân trí

KỸ NĂNG QUẢN LÝ TÀI CHÍNH CÁ NHÂN TRONG 30 NGÀY

Ashley Feinstein Gerstley

119,000₫

89,250₫

25%
Chọn mua

by Công Thương

CUỘC CHIẾN PHỐ WALL

Kathleen Day

189,000₫

141,750₫

25%
Chọn mua

by Đại học Kinh tế Quốc dân

ĂN NÓI THUYẾT PHỤC HẠ GỤC ĐỐI PHƯƠNG

Fred & Anna KenDall

139,000₫

104,250₫

25%
Chọn mua

by Đại học Kinh tế Quốc dân

RÈN LUYỆN TƯ DUY PHẢN BIỆN

Albert Rutherford

99,000₫

74,250₫

25%
Chọn mua

by Phụ nữ

QUẢN LÝ CHUYÊN NGHIỆP

Dottie Schindlinger và Brian Stafford

119,000₫

89,250₫

25%
Chọn mua

by Lao động

LẬP KẾ HOẠCH QUẢN LÝ TÀI CHÍNH CÁ NHÂN

Kristy Shen & Bryce Leung

158,000₫

118,500₫

25%
Chọn mua

by Đại học Kinh tế Quốc dân

KINH DOANH ONLINE

Jonathan P. Allen

149,000₫

111,750₫

25%
Chọn mua

by Công Thương

QUẢN LÝ CÔNG VIỆC HIỆU QUẢ THEO PHƯƠNG PHÁP CỦA AGILE

Stephen Denning

159,000₫

119,250₫

25%
Chọn mua

by Đại học Kinh tế Quốc dân

THƯƠNG MẾN SIMON

Becky Albertalli

129,000₫

96,750₫

25%
Chọn mua

by Dân trí